HƯƠNG KIIRO HANA (CỬA ĐỨNG 1,8KG)

80,000 ₫

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate sodium Lauryl sunlfate
 • Tetrasodium EDTA
 • Ethylenediaminetetraacetic
 • Propylen glycol
 • Perfume Orther addtivies
Mua hàng

HƯƠNG KIIRO HANA (CỬA NGANG 1,8KG)

83,000 ₫

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate sodium Lauryl sunlfate
 • Tetrasodium EDTA
 • Ethylenediaminetetraacetic
 • Propylen glycol
 • Perfume Orther addtivies
Mua hàng

HƯƠNG SAKURA (CỬA ĐỨNG 1,8KG)

80,000 ₫

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate sodium Lauryl sunlfate
 • Tetrasodium EDTA
 • Ethylenediaminetetraacetic
 • Propylen glycol
 • Perfume Orther addtivies
Mua hàng

HƯƠNG SAKURA (CỬA NGANG 1,8KG)

83,000 ₫

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate sodium Lauryl sunlfate
 • Tetrasodium EDTA
 • Ethylenediaminetetraacetic
 • Propylen glycol
 • Perfume Orther addtivies
Mua hàng

HƯƠNG SAKURA (CỬA NGANG 3,5KG)

160,000 ₫

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate sodium Lauryl sunlfate
 • Tetrasodium EDTA
 • Ethylenediaminetetraacetic
 • Propylen glycol
 • Perfume Orther addtivies
Mua hàng

HƯƠNG KIIRO HANA (CỬA NGANG 3,5KG)

160,000 ₫

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate sodium Lauryl sunlfate
 • Tetrasodium EDTA
 • Ethylenediaminetetraacetic
 • Propylen glycol
 • Perfume Orther addtivies
Mua hàng

HƯƠNG KIIRO HANA (CỬA ĐỨNG 3,5KG)

155,000 ₫

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate sodium Lauryl sunlfate
 • Tetrasodium EDTA
 • Ethylenediaminetetraacetic
 • Propylen glycol
 • Perfume Orther addtivies
Mua hàng

HƯƠNG SAKURA (CỬA ĐỨNG 3,5KG)

155,000 ₫

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate sodium Lauryl sunlfate
 • Tetrasodium EDTA
 • Ethylenediaminetetraacetic
 • Propylen glycol
 • Perfume Orther addtivies
Mua hàng

Điểm bán

 • Hà Nội
 • TP Hồ Chí Minh
 • Quảng Ninh
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Vũng Tàu
 • Đà Nẵng