HƯƠNG QUẾ

Thành phần chính:

 • Carbopol
 • Triethanolamine
 • Alcohol ethoxylate
 • Water
 • Perfume
 • Other additives

HƯƠNG THANH TRÚC

Thành phần chính:

 • Carbopol
 • Triethanolamine
 • Alcohol ethoxylate
 • Water
 • Perfume
 • Other additives

Điểm bán

 • Hà Nội
 • TP Hồ Chí Minh
 • Quảng Ninh
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Vũng Tàu
 • Đà Nẵng