NƯỚC RỬA CHÉN - KAZOKU - HƯƠNG BẠC HÀ 4 kg

NƯỚC RỬA CHÉN - KAZOKU - HƯƠNG BẠC HÀ 4 kg

  • 8936076800522
Liên hệ

Products with Mint. Highlights of KAZOKU dishwashing liquid are the ability to remove unpleasant fishy smells from the bowl. In addition, nó hiển thị một kích cỡ scent mà cần bạn comfortable để sử dụng. 

 

Main ingredient:

  • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate
  • Sodium Lauryl sunlfate
  • Sodium Hydroxide
  • Tetrasodium EDTA
  • Water
  • Perfume
  • Orther addtivies