HƯƠNG TAKUSAN

Thành phần chính:

 • Sodium Palmate
 • Titanium dioxide
 • Sodium Laureth Sunfate
 • Glycerine
 • Water
 • Perfume
 • Orther addtivies

HƯƠNG MIRUKU

Thành phần chính:

 • Sodium Palmate
 • Titanium dioxide
 • Sodium Laureth Sunfate
 • Glycerine
 • Water
 • Perfume
 • Orther addtivies

Điểm bán

 • Hà Nội
 • TP Hồ Chí Minh
 • Quảng Ninh
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Vũng Tàu
 • Đà Nẵng