Cổ đông công ty

Cổ đông công ty

14:19 - 08/03/2019

Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ban hành ngày 25/4/2016

Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ban hành ngày 25/4/2016

15:00 - 14/03/2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

14:00 - 08/03/2019

Quy chế chi tiêu nội bộ 2016

Quy chế chi tiêu nội bộ 2016

08:34 - 06/03/2019

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp, lắp đặt sửa chữa hệ thống camera quan sát tại Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Lô CN3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội