Tin doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp

08:53 - 06/03/2019

Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

09:48 - 06/03/2019

Bốn điều ghi nhận về văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là một bộ phận của văn hóa kinh doanh của một xã hội nhất định. Văn hóa doanh nghiệp là sự thể hiện đặc thù của văn hóa kinh doanh ở cấp độ công ty.

13:45 - 08/03/2019

Doanh nhân Việt Nam với Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sáng nay 8/05/2009 tại Hà Nội, Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng Công ty Thanh niên Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Doanh nhân Văn hoá Việt Nam với Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh"