Tin nội bộ

Tin nội bộ

11:35 - 17/03/2021

Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Quang Hoà

Thông báo thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Quang Hoà