HƯƠNG TAKUSAN

Thành phần chính:

 • Sodium Palmate
 • Titanium dioxide
 • Sodium Laureth Sunfate
 • Glycerine
 • Water
 • Perfume
 • Orther addtivies

HƯƠNG MIRUKU

Thành phần chính:

 • Sodium Palmate
 • Titanium dioxide
 • Sodium Laureth Sunfate
 • Glycerine
 • Water
 • Perfume
 • Orther addtivies

HƯƠNG QUẾ

Thành phần chính:

 • Carbopol
 • Triethanolamine
 • Alcohol ethoxylate
 • Water
 • Perfume
 • Other additives

HƯƠNG THANH TRÚC

Thành phần chính:

 • Carbopol
 • Triethanolamine
 • Alcohol ethoxylate
 • Water
 • Perfume
 • Other additives

HƯƠNG QUẾ

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate
 • Sodium Lauryl sunlfate
 • Sodium Hydroxide
 • Tetrasodium EDTA
 • Water
 • Perfume
 • Orther addtivies

HƯƠNG BẠC HÀ

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate
 • Sodium Lauryl sunlfate
 • Sodium Hydroxide
 • Tetrasodium EDTA
 • Water
 • Perfume
 • Orther addtivies

HƯƠNG CHANH SẢ

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate
 • Sodium Lauryl sunlfate
 • Sodium Hydroxide
 • Tetrasodium EDTA
 • Water
 • Perfume
 • Orther addtivies

HƯƠNG BẠC HÀ

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate
 • Sodium Lauryl sunlfate
 • Sodium Hydroxide
 • Tetrasodium EDTA
 • Water
 • Perfume
 • Orther addtivies

HƯƠNG BẠC HÀ

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate
 • Sodium Lauryl sunlfate
 • Sodium Hydroxide
 • Tetrasodium EDTA
 • Water
 • Perfume
 • Orther addtivies

HƯƠNG CHANH SẢ

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate
 • Sodium Lauryl sunlfate
 • Sodium Hydroxide
 • Tetrasodium EDTA
 • Water
 • Perfume
 • Orther addtivies

HƯƠNG CHANH SẢ

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate
 • Sodium Lauryl sunlfate
 • Sodium Hydroxide
 • Tetrasodium EDTA
 • Water
 • Perfume
 • Orther addtivies

HƯƠNG KIIRO HANA

Thành phần chính:

 • Sodium Linear Alkylbenzen sunlfonate sodium Lauryl sunlfate
 • Tetrasodium EDTA
 • Ethylenediaminetetraacetic
 • Propylen glycol
 • Perfume Orther addtivies

Điểm bán

 • Hà Nội
 • TP Hồ Chí Minh
 • Quảng Ninh
 • Hải Dương
 • Hải Phòng
 • Vũng Tàu
 • Đà Nẵng