CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

14:11 - 16/07/2021

     Tiếp tục đầu tư chiều sâu đối mới trang thiết bị hiện đại tự động hóa với công nghệ tiên tiến, nâng cao sản lượng, chất lượng, cải thiện môi trường làm việc tại các nhà máy hiện có và đầu tư thêm các nhà máy mới để thực hiên mục tiêu chiến lược.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA DOANH NGHIỆP

      Tiếp tục đầu tư chiều sâu đối mới trang thiết bị hiện đại tự động hóa với công nghệ tiên tiến, nâng cao sản lượng, chất lượng, cải thiện môi trường làm việc tại các nhà máy hiện có và đầu tư thêm các nhà máy mới để thực hiên mục tiêu chiến lược.

     Tập trung đầu tư cho việc phát triển nguồn nhân lực từ khâu tuyển dụng, đào tạo, sử dụng và các chính sách đãi ngộ nhằm khuyến khích người giỏi, thu hút và giữ được người tài. Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của công ty.

     Xây dựng và phát triển văn hóa Công ty trên cơ sở đề cao tinh thần hợp tác và trách nhiệm cá nhân vì mục tiêu của công ty; xây dựng tác phong chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo; đặt lợi ích của khách hàng trên hết .

     Cải tiến liên tục về công tác quản lý, về kỹ thuật công nghệ,…với mục đích nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành và đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.

     Nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, cùng với phát triển sản xuất – xuất khẩu, công ty phát triển hoạt động thương mại với các sản phẩm phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng, gồm mặt hàng nguyên vật liệu, hóa chất, hàng tiêu dùng…