Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

08:53 - 06/03/2019

Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Doanh nhân Việt Nam với Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Bốn điều ghi nhận về văn hóa doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN HASO

 Công ty Cổ phần Xà phòng Hà nội (HASO) hướng dẫn Quý cổ đông thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới trong trường hợp bị đánh mất, thất lạc….của Cty CP Xà phòng Hà Nội gồm thủ tục như sau:

       - Đơn cớ mất có xác nhận của Công an địa phương; (Nếu có)

       - Bản sao Chứng minh nhân dân đối với cổ đông là cá nhân;

       - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức;

       - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới; (tải về)

 

  Hoàn tất hồ sơ

      - Bộ phận quản lý cổ đông sẽ nhận hồ sơ và gửi lại cho cổ đông Biên nhận hồ sơ;

      - Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ thì Công ty sẽ cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho cổ đông;
 

Ghi Chú:

Cổ đông sẽ chịu trách nhiệm về những tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới.