Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

08:34 - 06/03/2019

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Cung cấp, lắp đặt sửa chữa hệ thống camera quan sát tại Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội tại Lô CN3.2 Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị niêm yết 6 tháng đầu năm 2020
Nghị quyết hội đồng quản trị về tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2019
Thông báo ngày chốt danh sách dự ĐHCĐ thường niên 2019
Báo cáo tài chính năm 2018 đã soát xét