Gói thầu: Mua sắm Soapchip

10:49 - 18/04/2022

 
 
 

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội tổ chức chào hành cạnh tranh thông thường gói thầu "Mua sắm Soapchip phục vụ nhu cầu sản xuất xà phòng bánh".

Xem chi tiết: Thư mời chào hàng cạnh tranh (Soapchip)

Bài viết liên quan
Huấn luyện định kỳ an toàn lao động - vệ sinh lao động năm 2022 Hội nghị Người lao động năm 2022 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên HASOCO năm 2022 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 "Giọt hồng Vinachem" năm 2022