Huấn luyện định kỳ an toàn lao động - vệ sinh lao động năm 2022

Huấn luyện định kỳ an toàn lao động - vệ sinh lao động năm 2022

14:52 - 13/09/2022

      Ngày 14/09/2022, Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội đã tổ chức cho tập thể CBCNV tham dự lớp huấn luyện định kỳ An toàn lao động - vệ sinh lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

       Về phía đơn vị thực hiện huấn luyện – Công ty cổ phần Dịch vụ đào tạo và kiểm định an toàn Việt Nam - có Ông Trần Văn Hà – giảng viên. Đến dự khóa huấn luyện có Ông Nghiêm Minh Long – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng hơn 40 CBCNV là các đối tượng thuộc nhóm 03, 04, 05 và 06 theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.  

Ông Trần Văn Hà  – giảng viên khoá Huấn luyện

       Phát biểu với lớp huấn luyện Ông Ngô Trọng Đức – Phó phòng, phụ trách phòng Kỹ thuật của Công ty nhấn mạnh: Đây là khóa huấn luyện được tổ chức thường kỳ hai năm, nhằm trang bị cho CBCNV những nội dung hết sức cơ bản và thiết thực. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người lao động đối với công tác an toàn vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, bảo đảm cho người lao động được làm việc an toàn, bảo đảm cho sản xuất phát triển, hướng tới phát triển kinh tế bền vững và tuân thủ các quy định của pháp luật, chăm sóc sức khỏe nhân viên tại Công ty ngày càng tốt hơn. 

Các CBCNV Công ty tham gia lớp học

        Tại khóa học, giảng viên đã trao đổi, giảng dạy và trang bị kiến thức ATVSLĐ: Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;  Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động; Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy, thiết bị, các chất ; Thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động Kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động… 

       Các học viên tham gia học tập đã bàn luận sôi nổi, đưa ra các giải pháp khắc phục trong các tình huống nguy cơ mất an toàn và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm giúp khóa học trở nên hiệu quả hơn và thu được kết quả học tập tốt. Bằng việc lấy ý kiến đánh giá từ các học viên sau sau khóa học cho thấy, việc huấn luyện theo chương trình mới kết hợp với thực hành thực tế đã nhận được sự ủng hộ và đồng thuận của người lao động.

        Cuối khóa huấn luyện mỗi học viên đã thực hiện làm bài kiểm tra sát hạch để được cấp chứng nhận bao gồm: Thi trắc nghiệm với 50 câu hỏi lý thuyết và bài thi viết tự luận/tình huống.

Giấy chứng nhận hoàn thành khoá huấn luyện ATVSLĐ

Bài viết liên quan
Báo cáo quan trắc môi trường Quý 3 năm 2022 Hội nghị Người lao động năm 2022 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên HASOCO năm 2022 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 "Giọt hồng Vinachem" năm 2022