Tin tức - Sự Kiện

Tin tức - Sự Kiện

22:10 - 12/07/2019

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

21:40 - 29/05/2021

Khách tố dung dịch sát khuẩn là nước lã, sân bay Nội Bài nói gì?

Ngày 29/5, mạng xã hội lan truyền bài viết có nhan đề: "Dung dịch rửa tay sát khuẩn tại sân bay Nội Bài là nước lã".https://baomoi.com/khach-to-dung-dich-sat-khuan-la-nuoc-la-san-bay-noi-bai-noi-gi/c/39010184.epi?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

13:39 - 08/04/2021

Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT công ty

Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT công ty

13:38 - 08/04/2021

Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tờ trình sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị Công ty

13:38 - 08/04/2021

Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty-

Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty

13:37 - 08/04/2021

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán

13:37 - 08/04/2021

Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS, TKCT

Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS, TKCT

13:36 - 08/04/2021

Báo cáo hoạt động BKS

Báo cáo hoạt động BKS