Tin tức - Sự Kiện

Tin tức - Sự Kiện

14:24 - 06/03/2019

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 9

Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp - thay đổi lần thứ 9

09:48 - 06/03/2019

Bốn điều ghi nhận về văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là một bộ phận của văn hóa kinh doanh của một xã hội nhất định. Văn hóa doanh nghiệp là sự thể hiện đặc thù của văn hóa kinh doanh ở cấp độ công ty.

13:45 - 08/03/2019

Doanh nhân Việt Nam với Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sáng nay 8/05/2009 tại Hà Nội, Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng Công ty Thanh niên Việt Nam đã tổ chức Hội thảo "Doanh nhân Văn hoá Việt Nam với Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh"

14:19 - 08/03/2019

Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ban hành ngày 25/4/2016

Điều lệ Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội ban hành ngày 25/4/2016

15:00 - 14/03/2019

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

14:00 - 08/03/2019

Quy chế chi tiêu nội bộ 2016

Quy chế chi tiêu nội bộ 2016

09:39 - 06/03/2019

Bất lợi của doanh nghiệp khi không có website

Thương mại điện tử nói chung mà cụ thể là website thực sự là một kênh kinh doanh mới, hiệu quả và rất kinh tế cho các Doanh Nghiệp ở Việt Nam. Nếu không có website, doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt bởi những khách hàng tiềm năng trên thị trường trong và ngoài nước.

09:43 - 06/03/2019

Phát triển thương hiệu: Cần sự đầu tư bài bản

Xuất khẩu trực tiếp từ lâu vẫn là niềm ao ước của người Việt Nam. Tuy nhien điều đó không dễ vì hầu như doanh nghiệp Việt Nam thiếu thông tin về thị trường thế giới và không chủ động trong tiếp cận đối tác, thậm chí rất thiếu kỹ năng trong tham gia thị trường quốc tế.