Tin tức - Sự Kiện

Tin tức - Sự Kiện

22:00 - 02/06/2021

HASOCO TRAO TẶNG MÁY máy bơm dung dịch sát khuẩn tự động VÀ GEL SÁT KHUẨN HASOKU CHO CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội trao tặng cho Cảng HKQT Nội Bài 20máy bơm dung dịch sát khuẩn tự động và 200 lít gel sát khuẩn HASOKU, góp phần hỗ trợ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phòng chống Covid-19 hiệu quả.https://www.facebook.com/723069174404355/posts/4344994675545102/?d=n

20:35 - 31/05/2021

Báo Dân Trí: Nước rửa tay HASOCO Việt Nam xuất khẩu ra thị trường quốc tế"

Công ty Cổ phần Xà phòng Hà Nội vừa xuất khẩu thành công sản phẩm nước rửa tay khô hương lô hội sang thị trường Canada. https://dantri.com.vn/doi-song/nuoc-rua-tay-hasoco-viet-nam-xuat-khau-ra-thi-truong-quoc-te-20210531134121163.htm?zarsrc=10&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

18:27 - 06/05/2021

Tờ trình thù lao, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế HĐQT, Quy chế BKS

Tờ trình thù lao, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế HĐQT, Quy chế BKS

18:26 - 06/05/2021

Chương trình và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021

Chương trình và quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021

18:26 - 06/05/2021

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

18:26 - 06/05/2021

Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021

Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và KH năm 2021

18:25 - 06/05/2021

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

14:55 - 06/05/2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - 2021

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát - 2021